Valeurs Chrétiennes
Tác giả: Chanoine Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-C
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011471
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 205
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích