Institute for Consecrated Life Asia
Phụ đề: Theology of the forms of Christian life in the Church
Tác giả: Pontifical University of St Tomas
Ký hiệu tác giả: PONT
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003217
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 27
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích