An Introduction to Catholic Theology
Tác giả: Richard Lennan
Ký hiệu tác giả: LE-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005524
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích