Pensée chrétienne et communauté mondiale
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011434
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích