Histoire doctrinale de l' humanisme chrétien
Tác giả: L'abbé Francis Hermans
Ký hiệu tác giả: HE-L
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012814
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 389
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích