Le sens du mystère et le clair - obscur intellectuel nature et surnaturel
Tác giả: R. Garrigou - Lagrange, O.P
Ký hiệu tác giả: GA-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011315
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 18
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011768
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 18
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích