Du pain et des livres
Phụ đề: Le jeune chrestien denvant la litterature
Tác giả: Michel Louis
Ký hiệu tác giả: LO-M
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012773
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích