La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010987
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích