Traité fondamental de la foi
Phụ đề: Introduction au concept du christianisme
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Dịch giả: Gwendoline Jarczyk
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004071
Nhà xuất bản: Le Centurion
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 22
Số trang: 517
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích