Theologia dogmatica
Tác giả: Joseph Mons, S.J
Ký hiệu tác giả: MON
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012098
Nhà xuất bản: editorial Guadalupe
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích