The Person of Christ
Phụ đề: Contours of christian theology
Tác giả: Donald Macleod
Ký hiệu tác giả: MA-D
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005086
Nhà xuất bản: IVP Academic
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 29
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005087
Nhà xuất bản: IVP Academic
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 29
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích