Prontuario di sentenze fatti e similitudini
Tác giả: Sac. Vincenzo Muzzatti
Ký hiệu tác giả: MU-V
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol III
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011985
Nhà xuất bản: Marietti
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 462
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích