Tria Opuscula
Tác giả: PP. Collegii S. Bonaventurae
Ký hiệu tác giả: BO-P
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011381
Nhà xuất bản: Ad Claras Aquas
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích