Sacrae Theologiae Summa
Phụ đề: Theologia fundamentalis
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004147
Nhà xuất bản: Biblioteca de autores cristianos
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 1151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích