Théologie de l'avenir
Tác giả: E-L. Mascall
Ký hiệu tác giả: MA-E
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004406
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 19
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích