Introduction au mystère chrétien
Tác giả: Charles Davis
Ký hiệu tác giả: DA-C
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012813
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 412
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích