English for theology
Phụ đề: A Resource for teachers and students
Tác giả: Gabrielle Kelly, OP
Ký hiệu tác giả: KA-G
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003314
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010284
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010285
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010286
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích