Problèmes actuels de Christologie
Tác giả: H. Bouessé, J-J. Latour
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004498
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 20
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích