Catholicisme dans le monde en proie aux faux dieux
Tác giả: R.P. Coulet
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011615
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 19
Số trang: 228
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích