Les indulgences leur origine leur nature, leur développement
Tác giả: R. P. Alexis-M. Lépicier
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011714
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 335
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích