Process Theology
Phụ đề: An introductory exposition
Tác giả: John B. Cobb, JR, David Ray Griffin
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003666
Nhà xuất bản: The Westminster
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 27
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích