Christian Theology
Phụ đề: An introduction to its traditions and tasks
Tác giả: Perter Hodgson, Robert King
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005101
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 29
Số trang: 353
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích