Questions théologiques aujourd'hui
Phụ đề: Théologique pratique
Tác giả: Yves Claude Gélébart
Ký hiệu tác giả: GE-Y
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004208
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 20
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích