L'ascèse Chrétienne
Tác giả: Dom Anselme Stolz
Ký hiệu tác giả: ST-D
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011843
Nhà xuất bản: Éditions des Bénédictins D'amay
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích