L'expérience chrétienne
Phụ đề: Introduction a une théologie
Tác giả: Jean Mouroux
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012209
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 23
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012436
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 23
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012511
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 23
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích