Les mystères du Christianisme
Phụ đề: leur essence, leur signification et leur enchainement dans la perspective …
Tác giả: M-J. Scheeben
Ký hiệu tác giả: SC-M
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004213
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 23
Số trang: 825
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012111
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 23
Số trang: 841
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích