Intiation à la pratique de la théologie
Phụ đề: Introduction
Tác giả: Bernad Lauret, Francois Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011196
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 21
Số trang: 544
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích