Mythes Grecs et mystère Chrétien
Tác giả: Hugo Rahner, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-H
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010973
Nhà xuất bản: Éditions Payot
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 22
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích