Theology for non - Theologians
Phụ đề: An engaging, accessible, and relevant guide
Tác giả: James Cantelon
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 231 - Thần học về Thiên Chúa (Thiên Chúa Ba Ngôi)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003871
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích