Đạo đức tính dục - Đạo đức sinh học
Tác giả: David Bohr
Ký hiệu tác giả: BO-D
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008066
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009410
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009411
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐẠO ĐỨC TÍNH DỤC 1
I. ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ 3
A. Thần thoại và triết học 3
B. Tâm lý học 5
II. THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC VÀ BẢN NĂNG GIỚI TÍNH 11
A. Quan điểm nhân học của sách Sáng thế 13
B. Phục vụ Nước Thiên Chúa 17
III. HÔN NHÂN KITÔ GIÁO 29
A. Tính đơn nhất và trung tín 29
B. Việc quảng đại sinh hoa trái của đôi bạn  
IV. GIỚI TÍNH NGOÀI HÔN NHÂN 44
A. Hoạt động tính dục tiền hôn nhân 44
B. Đồng tính luyến ái 47
C. Thủ dâm 59
V. KHIẾT TỊNH 60
A. Tân ước 62
B. Lời mời gọi phổ quát của Kitô giáo 63
GHI CHÚ 69
PHẦN II: ĐẠO ĐỨC SINH HỌC 75
I. SỰ SỐNG CON NGƯỜI GIÁ TRỊ THẾ NÀO? 77
1. Chứng từ trong Kinh Thánh 78
a. Cựu ước nhấn mạnh tấm quan trọng thể lý của con người 78
b. Trong Tân ước Đức Giêsu mạc khải sự sống viên mãn  được tìm thấy nơi ơn ban của sự sống đời đời 79
2. Trong truyền thống Kitô giáo 80
II. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: “MỘT NGHIỆP VỤ” HAY “KỸ THUẬT”? 84
1. Chiều kích công bằng xã hội của việc chăm sóc sức khỏe 86
2. Mối liên hệ giữa thầy thuốc và người bệnh 88
a. Quyền của bệnh nhân được chăm sóc sức khỏa thỏa đáng 89
b. Quyền lợi bênh  nhân được Nguyên tắc ưng thuân có hiểu biết bảo vệ 90
III. TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CON NGƯỜI NGÀY TỪ LÚC KHỞI ĐẦU 94
A. Việc phá thai 96
1. Trong bối cảnh truyển thống Kitô giáo 96
2. Khi nào sự sống con người bắt đầu 102
B. Điều trị những bệnh nhân bị cưỡng hiếp 111
C. Sự triệt sản 114
D. Sự can thiệp nhân tạo về việc sinh sản của con người 117
IV. NHỮNG QUYẾT ĐỊNH LUÂN LÝ: KÉO DÀI SỰ SỐNG HAY CHO PHÉP CHẾT 130
A. Ý nghĩa sự chết 130
B. Việc kéo dài sự sống 132
C. Việc an tử 138
D. Thời điểm của sự chết 146
GHI CHÚ 148