La clé de la doctrine Eucharistique
Tác giả: Lm. Dom Vonier
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011444
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'abeille
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 15
Số trang: 265
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích