Khám phá Bí tích Thánh Thể
Nguyên tác: Découvrir L'eucharistie-le Sens Des Rites
Tác giả: Jean-Yves Garneau
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: TS. Fx. Nguyễn Bạch Dương, SSS
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006580
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007967
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010357
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 11
1. Nguồn mạch, trung tâm và chóp đỉnh 11
2. Thánh lễ hay bí tích Thánh thể 13
3. Như một bữa ăn gia đình 16
4. Thánh lễ bắt đầu bằng việc kéo chuông 17
PHẦN I. NGHI LỄ MỞ ĐẦU 19
5. "Hãy chào đón mọi người" 19
6. Áo lễ và dây các phép 20
7. Mầu đỏ, xanh, trắng 22
8. Bàn thờ 24
9. Hương trầm 25
10. Dấu thánh giá 27
11. "Chúa ở cùng anh chị em" 28
12. Với Chúa Cha, qua Đức Giêsu Ki-tô và trong Chúa Thánh Thần 30
13. Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật 32
14. Bài thánh ca tuyệt mỹ. 33
15. Bài thánh ca tạo lên tâm trạng bình an 35
16. Hãy hát bằng tất cả con tim 36
17. "Amen" 37
18. Nghi thức mở đầu 39
PHẦN II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 41
19. Thiên Chúa nói 41
20. Thiên Chúa nói, chúng ta có biết cách lắng nghe 43
21. Ba Bài học 44
22. Giống như âm vang 45
23. Câu điệp khúc của thánh vịnh đáp ca 46
24. Alleluia 48
25. Đứng để lắng nghe Tin Mừng 50
26. Trán, môi miệng và con tim 51
27. "Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa 52
28. Tác động của Lời Chúa 53
29. "Hôm nay Lời Chúa được nên ứng nghiệm" 55
30. Từ sách Sáng Thế cho đến sách Khải Huyền 57
31. Cho mọi người 58
32. Phụng vụ Lời Chúa: cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người 59
PHẦN III: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 62
33. Hai bàn 62
34. Bốn phần trong Phụng vụ Thánh thể 64
PHẦN DÂNG LỄ VẬT 65
35. Ngài cầm lấy bánh 65
36. Sự biến đổi tuyệt vời 67
37. Bánh không men 68
38. Bánh của cộng đoàn 70
39. Cũng có rượu 71
40. Nước hòa vào rượu 73
41. Chén thánh 75
42. Việc quyên góp, chúng ta có nên bỏ 76
43. Việc rửa tay 78
KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 79
44. Ngay giữa lòng của mầu nhiệm 79
45. Một lời nguyện được sắp xếp có trật tự 81
46. Kinh nguyện của mọi người 83
47. Linh mục chủ sự kinh nguyện 85
48. "Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc" 86
49. Chung ta có thể nói: "Tạ ơn Chúa" 88
50. "Trời đất đầy vinh quang Chúa" 89
51. Phải liên kết với Chúa Thánh Thần" 91
52. "Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng" 92
53. "Này là Mình Thầy" 93
54. Ngước nhìn Bánh thánh trong chiêm niệm 95
55. Tung hô Đức Giêsu Kitô 96
56. "Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy" 98
57. Tưởng nhớ và ghi nhớ 100
58. "Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh" 101
59. "Chính nhờ Người, với Người và trong Người" 103
60. "Amen" từ then chốt thể hiện sự tham dự của chúng ta. 105
NGHI THỨC HIỆP LỄ 106
61. Kinh lạy cha 106
62. Chúc bình an, một cử chỉ đòi buộc. 108
63. Bánh được bẻ 109
64. Mình và máu được hợp lại 111
65. Lạy Chiên Thiên Chúa 112
66. Bánh được trao ban 114
67. Mở tay ra để đón nhận Mính Thánh Chúa 115
68. Rước Mình Thánh Chúa 117
69. Trở thành thân Mình Đức Kitô 118
70. Bánh được chia sẻ 120
71. Bánh hôm qua hay hôm nay 121
72. Ca hiệp lễ 123
73. Rước Máu Thánh 124
74. Chúng ta có sợ thinh lặng 126
75. Mang Mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân 127
76. Lời nguyện kết lễ 129
77. Phụng vụ Thánh thể: trong tri ân, một sự biến đổi luôn diễn ra giữa TC và dân Ng. 131
PHẦN IV: NGHI THỨC KẾT LỄ 133
78. Phép lành cuối lễ 133
79. Hãy ra đi 135
80. Chúa nhật, ngày quan trọng 136