Bí tích Thánh Thể
Phụ đề: Hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh cho người Công giáo
Tác giả: Mitch Pacwa, SJ
Ký hiệu tác giả: PA-M
Dịch giả: Giuse Nguyễn Huy Kiệt, SSS
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014828
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014829
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014830
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Bảng chuyển tự Híp-ri và Hy lạp 9
Bảng tra mục từ 17
Dẫn nhập 21
Chương I: Nền tảng Cựu ước 25
Chương II: Các từ ngữ về Hy lễ 65
Chương III: Đây Chiên Thiên Chúa 85
Chương IV: Hãy ăn Thịt Ta, hãy uống Máu Ta 113
Chương V: Bí tích Thánh Thể và lễ Vượt Qua 139
Chương VI: Chức Tư tế của Đức Kitô và Thánh Thể 175
Tài liệu tham khảo 203