La prière eucharistique
Phụ đề: Formes anciennes et conception nouvelle du canon de a messe
Tác giả: HY. Godfried Daneels, Thierry Maertens
Ký hiệu tác giả: DA-G
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009572
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích