Ma chair pour la vie du monde
Tác giả: René Voillaume
Ký hiệu tác giả: VO-R
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004513
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích