Thánh Thể thánh hóa chúng ta
Nguyên tác: L'Eucharistie, Notre Sanctification
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011003
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011004
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: “ĐỨC KITÔ ĐÃ CHỊU HIẾN TẾ LÀM CHIÊN VƯỢT QUA CỦA CHÚNG TA
Thánh Thể trong lịch sử cứu độ  
Những hình bóng của Thánh Thể 7
Thánh Thể như là biến cố 11
Thánh Thể như là bí tích 15
CHƯƠNG II: “ĐÂY LÀ MÌNH THẦY HIẾN TẾ VÌ ANH EM” 
Thánh Thể làm nên Giáo hội nhờ việc truyền phép  
“Ngài bẻ bánh” 23
“Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn..." 26
“Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy” 31
Hãy đến với Chúa Cha... 36
CHƯƠNG III: “AI ĂN TÔI SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC SỐNG” 
Thánh Thể làm nên Giáo hội nhờ việc chịu lễ  
Hiệp thông vào Mình và Máu Đức Kitô 42
Kết hợp với Chúa, chính là cùng với Ngài làm nên một Thần Khí duy nhất 44
“Con ở trong họ và Cha ở trong con”: hiệp thông với Chúa Cha 47
Thiên Chúa đã đặt thân thể Ngài trong bàn tay chúng ta 49
Giáo hội: hiệp thông vào thân thể Đức Kitô 54
CHƯƠNG IV: “HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY”
Thánh Thể làm nên Giáo hội nhờ việc chiêm niệm  
Không ngừng tưởng niệm Đức Kitô 62
Tôn thờ trước Thánh Thể 69
Tôi nhìn Chúa và Ngài nhìn tôi 74
CHƯƠNG V: “THẦY ĐÃ NÊU GƯƠNG CHO ANH EM” 
Thánh Thể làm nên Giáo hội nhờ việc bắt chước  
Ý nghĩa của việc rửa chân 81
Tinh thần phục vụ 84
“Hãy đi và làm như vậy” 89
Phục vụ Thần Khí  
CHƯƠNG VI: “ĐÂY THÌ CÒN HƠN VUA SALOMON NỮA” 
Thánh Thể như sự hiện diện thật của Chúa  
“Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại" 100
“Điếu gì tốt thì giữ" 103
Một sự hiện diện thật, nhưng ẩn giấu: truyền thống La tinh 104
Hành động của Chúa Thánh Thần: truyền thống Chính thống giáo 108
Tầm quan trọng của đức tin: linh đạo Tin lành 112
Cảm thức về sự hiện diện 116
Sự đáp ứng của ta trước mầu nhiệm hiện diện thật 118
CHƯƠNG VII: “CHO TỚI NGÀY CHÚA ĐẾN”  
Thánh Thể như chờ mong Chúa trở lại  
“Hãy nâng tâm hồn lên” 125
Thánh Thể làm nên giáo xứ 128
“Đấng Phu Quân đến kia rồi” 133
Chờ đợi và dấn thân 137
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa” 140