Bí tích Thánh Thể và đời tận hiến
Tác giả: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng
Ký hiệu tác giả: DA-H
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010089
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010090
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013973
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Thánh Thể và thao tác chiêm ngắm 11
Bài 2: Thánh Thể và thao tác chuyển đổi hay vượt qua 21
Bài 3: Thánh Thể và thao tác chắp nối hay tạo nhịp cầu 31
Bài 4: Tìm gặp lại lời khấn vâng phục nơi suối nguồn Thánh Thể 41
Bài 5: Đưa lời khấn khó nghèo lại gần Đấng hóa nên nghèo nơi Bí tích Thánh Thể 53
Bài 6: Sống khiết tịnh nhờ ngước nhìn Thánh Thề Chúa 67
Bài 7: Mối ngày một hiện diện tròn đầy hơn theo gương của Đấng hiện diện đích thực 79
Gợi ý tiếp bước 93