Chầu Mình Thánh bên Chúa Giêsu Thánh Thể
Phụ đề: Các khía cạnh lịch sử - thần học - linh đạo - phụng vụ - mục vụ của Chầu Mình Thánh
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013232
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013236
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ CÁC HÌNH THỨC TÔN THỜ THÁNH THỂ NGOÀI THÁNH LỄ 11
Hạn từ: Chầu Mình Thánh 11
Chầu Mình Thánh qua dòng lịch sử 15
Các hình thức tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ 41
CHƯƠNG II: THẦN HỌC - LINH ĐẠO 73
Ý nghĩa thần học và linh đạo của việc tôn thờ Thánh Thể 73
Lòng sùng kính Thánh Thể của một số Thánh nhân 91
Chúa Giêsu chờ đợi ta nơi Bí tích Tình yêu 103
Chầu Mình Thánh: cửa hướng đến thiên đàng 110
Tại sao Chầu Thánh Thể? 114
CHƯƠNG III: PHỤNG VỤ - MỤC VỤ 129
Chầu Mình Thánh - cung nghinh Thánh Thể 129
Chuẩn bị giờ Chầu 157
Giờ Chầu Thánh Thể được thực hiện như thế nào? 159
Chầu Mình Thánh nối theo Thánh lễ 163
Nhà Tạm: Nơi lưu giữ Thánh Thể 165
Chầu Thánh Thể và Kinh Mân Côi 168
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh 175
CHƯƠNG IV: THỰC HÀNH TÔN THỜ THÁNH THỂ 189
Thinh lặng trước Thánh Thể 189
Thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể 195
Những tâm tình bên Chúa 199
Cảm nghiệm bình an bên Chúa Giêsu Thánh Thể 204
Làm gì khi viếng hay Chầu Thánh Thể 208
48 điều có thể làm trong giờ Chầu Mình Thánh 213
25 điều có thể làm bên Chúa Giêsu Thánh Thể 217
Cách Chầu Thánh Thể theo bốn mục đích của Thánh lễ 219