La Sainte Eucharistie
Phụ đề: La sainte messe et la Saint communion
Tác giả: Pierre - Julien Eymard
Ký hiệu tác giả: EY-J
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011522
Nhà xuất bản: Librairie Eucharistique
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 14
Số trang: 294
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích