Tặng phẩm Thần Linh
Phụ đề: Bí tích Thánh Thể cho con người mọi thời đại
Tác giả: Lm. Paul. Bùi Văn Đọc
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010888
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần môt  
Tổng hp 3
Chương I: Đức Kitô, Tặng Phẩm thần linh 6
Chương II: Thân Thể Đức Kitô 12
Chương III: Đức Kitô đi về cùng Cha 18
Chương IV: Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta 30
Chương V: Đức Kitô hiện diện 44
Chương VI: Đức Kitô, Bánh Hằng Sống và Chén Cứu độ 54
Chương VII: Thân Thể và Giáo hội, Thân Mình Đức Kitô 61
Phần hai:  
Lịch sử thần học 74
Chương I: Những chứng từ cổ xưa và thế giá 77
Chương II: Một số Giáo phụ Hy-lạp 84
Chương III: Một số Giáo phụ La-tinh 99
Chương IV: Thời Trung cổ 109
Chương V: Phong trào cải Cách 132
Chương VI: So sánh thần học Công đồng Trentô và Công đồng Vaticanô II 137
Chương VII: Tóm tắt Huấn Quyền 153
Phụ trương 157