Sống năm Thánh Thể
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002564
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007059
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Ơn toàn xá trong năm Thánh Thể 7
2.Năm Thánh Thể: nguyên do và mục đích 9
3.Cử hành mầu nhiệm hiệp thông 21
4.Các phép lạ về Thánh Thể 25
5.Thánh Thể và truyền giáo 36
6.Mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Thánh Thể 52
7.Các bài giáo lý về Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II 58
8.Ý thức mầu nhiệm Thánh Thể 88
9.Cảm nghiệm phụng vụ Thánh Thể 117
10.Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể 161
11.Cảm nghiệm Thánh Thể với Mẹ Giáo hội 179