Các tác phẩm của tác giả Rev. Martinus Von Cohem, OSF