L'Eucharistie mystère de foi
Phụ đề: Mysterium Fidei
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004293
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích