Corpus mysticum
Phụ đề: L'Eucharistie et l'Églisé au Moyen Age
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010967
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 22
Số trang: 373
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích