Bí tích học. Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000238
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000239
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000250
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000260
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000261
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003147
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004948
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: PHẦN THÁNH KINH 22
A. ĐỨC GIÊSU HỨA BAN BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
I. Dấu chỉ nước hóa rượu (Ga 2,1-12) 33
II. Chúa Giêsu hứa ban Bí tích Thánh Thể 44
B. ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ 115
I. Ý nghĩa lễ Pascha trong Cựu ước 115
II. Tiệc ly của Đức Giêsu là một tiệc Pascha 142
C. QUAN NỆM CỦA THÁNH PHAOLÔ VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 198
D - THƯ GỞI TÍN HỮU DO THÁI 221
PHẦN II: TỔNG QUAN LỊCH SỬ TÍN ĐIỀU VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 238
A. THỜI CÁC GIÁO PHỤ 239
I. Các Giáo phụ thời cổ 241
II. Các giáo phụ hy lạp 261
III. Các giáo phụ latinh 272
B. THỜI TRUNG CỔ, THỜI THẦN HỌC KINH VỆN: HỆ THỐNG HÓA 282
I. Thần học về Bí tích Thánh Thể trong các thế kỷ IX-XI 282
II. Thuyết Biến Thể 290
III. Hy tế thánh lễ 309
C. THỜI CẢI CÁCH : CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 364
I. Thời cải cách 364
II. Công đồng Tridentino  374
PHẦN III: THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ SAU CÔNG ĐỒNG VATICANO II 396
A. GIAI ĐOẠN 1 : CÁC TÀI LỆU TRƯỚC CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 398
I. Thuyết biến thể 398
II. Việc rước lễ thường xuyên 408
THÔNG ĐIỆP MEDIATOR DEI 422
III. VIệc rước lễ dưới hai hình thể 433
B. GIAI ĐOẠN II : CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 447
I. Trước Công đồng 447
II. Công đồng Vaticanô II với Bí tích Thánh Thể 452
C. GIAI ĐOẠN 3 : CÁC TÀI LIỆU SAU CÔNG ĐồNG VATICANÔ II 470
I. Thông điệp Mysteruyn Fidie  470
II. Mầu nhiệm Thánh Thể và việc tôn sùng Thánh Thể 481
III. "Đức Giêsu Kitô, tấm bánh bẻ ra cho một thế giới mới" 489
IV. Sách Giáo lý toàn cầu 506
TẠM KẾT 519