Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002392
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích