Bánh sự sống
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014387
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014388
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời đầu 3
2. Cầu nguyện Thánh Thể trong tương quan và hiện diện 4
3. Việc tái khám phá lại nét kỳ diệu của phép Thánh Thể 10
4. Thánh Lễ kết thúc - thách đố bắt đầu 13
5. Thánh Thể" Bữa ăn tối của Chúa" 30
6. Thánh Thể bị khủng bố… 39
7. Thánh Thể - sự hiện diện 56
8. Thánh Thể: Bữa tiệc thánh 67
9. Thánh Thể - dấu chỉ và nguồn mạch sự hiệp thông 74
10. Thánh Thể và truyền giáo 83
11. Phép Thánh Thể sự liên kết giữa trời và đất 87
12. Nữ Vương của Thánh Thể 101
13. Thánh Thể và Mẹ Maria 108
14. Chúa Thánh Thần và phép Thánh Thể 111
15. Những phép lạ Thánh Thể 136
16. Giới trẻ với mầu nhiệm Thánh Thể trong ngàn năm mới 168
17. Bí quyết của người công giáo thành công luôn luôn kết hiệp với Thánh Thể 170
18. Kiệu Thánh Thể ở Haiti 172
19. Sức mạnh của phép Thánh Thể đối với người ngoại đạo 174
20. Mẹ Maria và Bí tích Thánh Thể 184
21. Thánh Augustinô nói gì về phép Thánh Thể 192
Mục lục 297