Nguồn sống Thần linh
Tác giả: Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Ký hiệu tác giả: CA-T
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007124
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: HỌC HỎI GIÁO HUẤN VỀ THÁNH THỂ  
Chương 1: Ý thức mầu nhiệm Thánh Thể 9
Chương 2: Cảm nghiệm phụng vụ Thánh Thể 44
Chương 3: Tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể 94
Chương 4: Cảm nghiệm Thánh Thể với người nữ Thánh Thể 112
PHẦN II. CHIA SẺ CẢM THỨC THÁNH THỂ 127
Chương 5: Không Thánh Thể - Không Giáo Hội 127
Chương 6: Từ nhập thể tới Thánh Thể, từ Thánh Thể tới cánh chung 148
Chương 7: Mầu nhiệm Thánh Thể - Ơn gọi làm người 158
Chương 8: Hôn nhân dọn đường Thánh Thể - Thánh Thể viên mãn hôn nhân 168
Chương 9: Cầu kinh Mân Côi là tái diễn hy tế Thánh Thể trên bàn thờ cuộc sống 173
Chương 10: Từ cầu kinh Mân côi đến sống mầu nhiệm Thánh Thể 183
Chương 11: Đến với Giáo Hội là đến với Thánh Thể 189
Chương 12: Một người tin lành…sự hiện diện thực sự 189