Thánh Thể hy tế tuyệt vời
Phụ đề: Giải thích hy tế Thánh Thể
Nguyên tác: The Holy Sacrifice of the Mass Explained
Tác giả: Rev. Martinus Von Cohem, OSF
Ký hiệu tác giả: CO-R
Dịch giả: Văn Thuấn
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000612
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000613
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000614
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000615
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000616
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000617
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000618
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000619
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 13
Lời tựa 15
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT THÁNH LỄ 25
Cốt tuỷ của hi tế 25
Hi tế của hội thánh Công giáo 27
Dòng Menkisêđê 28
‘Lễ tế tinh tuyền’ được tiên bá 30
Các bè phái lạc giáo công kích hi tế Thánh lễ 32
CHƯƠNG II: SỰ SIÊU VỜI CỦA THÁNH LỄ 37
Cung hiến các thánh đường 38
Một ít nhận xét về nghi lễ phụng vụ này 41
Đen thờ Salomon và các nhà thờ của chúng ta 41
Cơ binh Thiên thần thờ lạy Chúa trong nhà thờ 42
Nghi thức Truyền chức thánh 44
Những điều cần thiết để cử hành Thánh lễ 46
Cần phải có tượng chịu nạn 48
Nghi thức và luật chữ đở của Thánh lễ 49
Tại sao Thánh lễ bằng tiếng latinh 51
Vị thượng tế cao cả của tân ước 52
Dự Thánh lễ: những mẫu gương anh hùng 55
Giá trị vô biên của lễ tế 58
Chúa Giêsu đích thân cung hiến một thánh đường 62
CHƯƠNG III: CÁC MẦU NHIỆM CỦA THÁNH LỄ 65
Thánh lễ của thánh Facundo 66
Các biếu trưne cựu ước được ứn2 nghiệm trong Thánh lễ 67
Một số người phàn đồi 70
Tất cà các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu 71
Này Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thể 73
Bày mươi bảy ân sủng và hiệu quá nhận được nhờ sốt sang tham dự Thánh lễ 76
CHƯƠNG IV: TRONG THÁNH LỄ, ĐỨC KITÔ TÁI HIỆN 83
Kỳ công trên mọi kỳ công 86
Vô vàn ơn lành được ban cho chúng ta 87
Quyền năng cùa linh mục 88
CHƯƠNG V: CUỘC GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI 91
Cuộc trở lại cùa dân Saxon 94
Niềm vui tạo ra trên trời 97
Phúc lành đổ xuống trần gian 100
Đức Giêsu ‘trút bỏ mình hoàn toàn’ 101
Kết luận 103
CHƯƠNG VI: CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI 105
Câu truyện của một giám mục 108
CHƯƠNG VII: SỰ CHUYỂN CẦU CỦA NGƯỜI 113
Chính người chuyển cầu cho chủng ta ờ trần gian này 114
Một hồng ân tuyệt vời 115
Trong Thánh lễ, Đức Giêsu kêu xin cho kẻ có tội 117
Vậy tại sao chúng ta không tham dự Thánh lễ? 119
Sức mạnh lời cầu nguyện cùa bạn kết hợp với lời cầu nguyện của người 120
CHƯƠNG VIII: CUỘC KHÔ NẠN CỦA NGƯỜI 123
Không phải là tường nhớ, mà là tái hiện 124
Truyện minh hoạ — vua Saracen 126
Truyện minh hoạ - đức tin của vị ẩn sĩ 129
Thánh lễ 130
Lòng tôn sùng thánh lễ của thánh Colette 131
Tai sao Đức Kitô tái hiện cuộc khô nạn cùa người 133
CHƯƠNG IX: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI 137
Thị kiến của cha Gottschalk 138
Các dấu hiệu về cái chết cùa Chúa Giêsu trong Thánh lễ 140
Đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng 141
Thánh lễ mang lại các ơn ích và phúc lành 142
CHƯƠNG X: VIỆC ĐỔ MÁU CỦA NGƯỜI 147
Vị nừ ẩn sĩ ở Cologne 150
Vị tu sĩ dòng thánh Hiêrônimô 151
Máu Thánh Chúa Kitô rày trên chúng ta trong Thánh lễ như thế nào 152
Phép lạ tại Bolsena 154
Máu Thánh Chúa Kitô chuyển cầu cho chúng ta như ihế nào 156
Máu Chúa Kitô kêu lớn tiếng 157
Một câu truyện để chứng minh 159
CHƯƠNG XI: THÁNH LỄ LÀ HI LỄ TOÀN THIÊU CAO QUÍ NHẤT 163
Các lễ tế toàn thiêu trong Cựu ước 163
Lề tế toàn thiêu của Tân ước 164
Bản chất cùa hi lễ toàn thiêu 165
Chúa Giêsu: Lễ dâng toàn thiêu của Tân ước 166
Tình yêu ân cần và độ lượng cùa Chúa Giêsu 168
CHƯƠNG XII: THÁNH LỄ LÀ HI TẾ NGỢI KHEN SIÊU VỜI NHẤT 171
Muôn vật được dựng nên để ca ngợi Thiên Chúa 172
Nhờ Thánh lễ, chúng ta có thể ca ngợi Thiên Chúa đúng mức 173
Những ước vọng của một của một thiếu nữ thánh thiện 174
Các nhân chứng khác về lời phát biểu trên 176
CHƯƠNG XIII: THÁNH LỄ LÀ HI TẾ TẠ ƠN CAO QUÍ NHẤT 179
CHƯƠNG XIV: THÁNH LỄ: HI TẾ GIAO HOÀ HIỆU QUẢ NHẤT 185
Tại sao một số lời cầu xin không được chấp nhận? 189
Nạn châu chấu 191
CHƯƠNG XVI: THẢNH LỄ: HI LỄ XÁ TỘI MẠNH NHẤT 193
Những lời khích lệ cửa cha Marchantius 195
Các giáo phụ nói gì 196
Những lời chúa nói với thánh Gertrude 198
... Và với thánh Mechtilde 199
Câu truyện về các vị ẩn sĩ đạo đức 200
Thánh lễ có sức mạnh vô song 201
Bằng cách nào thánh lễ ban ơn tha tội và cải hoá những tội nhân cứng lòng 202
Vấn đề về lời cầu nguyện của những người tội lỗi 206
Các kinh nguyện của thánh Gertrude cho người tội lỗi 207
Nhờ thánh lễ, các tội nhẹ cũng được tẩy sạch 208
Tóm tắt những điều trên 210
Gương thánh Gertrude 211
Các vết nhơ cũng được tẩy sạch nhờ một mạch nước 212
CHƯƠNG XVI: THÁNH LẺ: HI TẾ ĐỀN TỘI HOÀN HẢO NHẤT 215
Hãy làm như người đầy tớ mắc nợ chủ đã làm 215
Sức mạnh vô song cùa Thánh lễ 217
Số lượng hình phạt tạm có thể được tha nhờ một Thánh lễ 218
...