Wedding Feast of the Lamb
Phụ đề: Eucharistic Theology from a historical, Biblical, and systematic perspective
Tác giả: Roch A. Kereszty, Ocist
Ký hiệu tác giả: KE-R
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003248
Nhà xuất bản: Hillenbrand Books
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích